ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE

Październik 2nd, 2016 Brak komentarzy
Odpłatność za przedszkole za miesiąc wrzesień 2019
Nr ewidencyjny Kwota do zapłaty
1.         192,00 zł
2.        89,50 zł
3.        157,50 zł
4.        194,00 zł
5.        215,50 zł
6.        133,00 zł
7.        190,00 zł
8.       115,50 zł
9.        230,50 zł
10.    182,00 zł
11.     113,00 zł
12.    180,50
13.    203,00 zł
14.    210,50 zł
15.     176,00 zł
16.    204,00 zł
17.     147,50 zł
18.    37,50 zł
19.    67,50 zł
20.   157,50
21.    150,00 zł
22.   163,00
23.   193,50 zł
24.   105,00 zł
25.    153,50 zł
26.   176,50
27.    189,00 zł
28.   225,50 zł
29.   168,00 zł
30.   134,00 zł
31.    136,50 zł
32.   187,00 zł
33.   190,00 zł
34.   230,50 zł
35.    223,50 zł
36.   222,50 zł
37.    209,00 zł
38.   186,50 zł
39.   173,50 zł
40.   201,50 zł
41.    191,00 zł
42.   153,00 zł
43.   157,50 zł
44.   202,00 zł
45.    142,50 zł
46.   166,50 zł
47.    208,50 zł
48.   198,00 zł
49.   105,00 zł
50.   111,00 zł
51.     83,00 zł
52.    186,00 zł
53.    157,50 zł
54.    157,50 zł
55.    208,50 zł
56.    177,50 zł
57.    170,00 zł
58.   79,25 zł
59.    144,00 zł
60.   93,50 zł
61.    211,00 zł
62.   152,00 zł
63.   126,50 zł
64.   210,50 zł
65.    119,50 zł
66.   205,00 zł
67.    212,00 zł
68.   135,00 zł
69.   228,50 zł
70.   234,50
71.     199,00 zł
72.    0 zł
73.    200,00 zł
74.    157,50 zł
75.    150,00 zł
76.    179,00 zł
77.    201,50 zł
78.   201,50 zł
79.    218,00 zł
80.  167,50 zł
81.    207,50 zł
82.   219,00 zł
83.   0 zł
84.   108,00 zł
85.   199,50 zł
86.   127,50 zł
87.   209,50 zł
88.  135,00 zł
89.   189,50 zł
90.   120,00 zł
91.    220,50 zł
92.   157,50 zł
93.   157,50 zł
94.   192,50 zł
95.    160,00 zł
96.   152,00 zł
97.    157,50 zł
98.   167,50 zł
99.   77,50 zł
100.                      157,50 zł
101.                       240,50 zł
102.                      240,50 zł
103.                      76,00 zł
104.                      148,50 zł
105.                       173,50 zł
106.                      205,50
107.                       104,50 zł
108.                      157,00 zł
109.                      204,00 zł
110.                       244,50 zł
111.                         140,50 zł
112.                        229,50 zł
113.                        177,00 zł
114.                        184,00 zł
115.                        212,00 zł
116.                        157,50 zł
117.                        196,50 zł
118.                       190,50 zł
119.                        120,50 zł
120.                      145,00 zł
121.                        97,50 zł
122.                       216,50 zł
123.                       150,00 zł
124.                       220,50 zł
125.                       105,00 zł
126.                       222,00 zł
127.                       45 zł
128.                      78,00 zł
129.                       78,00 zł
130.                      206,50 zł
131.                        120,00 zł
132.                       174,50 zł
133.                       153,50 zł
134.                       219,00 zł
135.                       161,50 zł
136.                       206,00 zł
137.                       198,00 zł
138.                      91,50 zł
139.                       200,00 zł
140.                      203,00 zł
141.                        195,50 zł
142.                       194,50 zł
143.                       195,50 zł
144.                       157,50 zł
145.                       229,50 zł

About the author

Nauczyciel w grupie V