INFORMACJE OGóLNE

Plan pracy gr 4

Wrzesień 20th, 2015 Brak komentarzy

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA LISTOPAD 2019

CO WIEMY O POLSCE?

 • Rozwijanie poczucia przynależności narodowej wprowadzenie nazw symboli narodowych
 • Wprowadzenie nazw symboli narodowych: godło, flaga
 • Zapoznanie z mapą Polski, odszukanie naszego miasta, stolicy Polski
 • Słuchanie hymnu polskiego i wspólne śpiewanie z nauczycielką
 • Poznanie legend dotyczących historii państwa Polskiego

DBAMY O CZYSTOŚĆ

 • rozwijanie wiedzy na temat wagi przestrzegania zasad higieny osobistej, wdrażanie do dbania o swój wygląd, rozumienie konieczności używania swoich przyborów takich jak: grzebień, ręcznik, szczoteczka;
 • wdrażanie do dbałości o czystość rąk, wykorzystanie zdobytych wiadomości w praktycznym działaniu – etapy mycia rąk, wycieranie rąk we własny ręcznik, oszczędne korzystanie z wody;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i rozumienia treści przekazywanych niewerbalnie;
 • wdrażanie do życia w grupie społecznej poprzez naukę czerpania radości ze wspólnej zabawy, przestrzegania reguł oraz zasad dotyczących bezpieczeństwa;
 • kształtowanie nawyku porozumiewania się umiarkowanym głosem.

JESIENNA POGODA

 • Określanie zmian zachodzących jesienią: ochłodzenie, częste opady, silny wiatr, krótkie dni, brak liści na drzewach
 • Rozumienie przemijającego czasu dzień i noc; utrwalenie nazw dni tygodnia
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania wg dwóch cech: przeliczania oraz porządkowania zbiorów
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich
 • Kształcenie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi

ZAWSZE SŁUŻĘ POMOCĄ

 • utrwalenie zasad zgodnego współżycia w grupie przedszkolnej
  •    kształtowanie umiejętności otaczania opieką, służenia pomocą koleżankom i kolegom w grupie
  •    budowanie dłuższych zdań na podany temat
  •    posługiwanie się określeniami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni w sytuacjach zadaniowych
  •    rozpoznawanie i nazywanie podstawowych figur geometrycznych,
  •    biorą aktywny udział w zabawach ruchowych i tanecznych

JĘZYK ANGIELSKI

 • poznanie słownictwa związanego z jesienią (autumn, tree, leaves, chestnut, acorn)
 • zabawa do piosenki o jesieni : Autumn Leaves are Falling Down
 • Teddy Bear Day’s – slownictwo I zabawy związane z Dniem Pluszowego Misia (słownictwo: Teddy Bear, small, big. Piosenka: My Teddy Bear | Super Simple Songs
 • Dzień Dyni (poznanie zwyczaju halloween, słownictwo: pumpkin, ghost, black cat, witch, ballerina, pirate, sweets, knock, trick, treat). Zabawy przy piosence  „Knock, knock trick or treat”
 • Weather – poznanie słownictwa związanego z pogodą (It’s sunny, windy, rain, hot, cold, snow. Piosenka „How’s the weather?”

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA WRZESIEŃ 2019

 1. Oto ja!
 • zachęcanie do poznawania kolegów i koleżanek z grupy,
 • rozwijanie mowy,
 • wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa dzieci poprzez poznawanie przedszkola,
 • zwracanie uwagi na wygląd i wyposażenie przedszkola,
 • dostrzeganie podobieństw między dziećmi a ich rodzicami,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • poznawanie ważniejszych regionów Polski,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • umuzykalnianie dzieci,
 • poznawanie narządów zmysłów,
 • utrwalanie nazw części ciała,
 • poznawanie różnych stanów emocjonalnych.
 1. WSPOMNIENIA Z WAKACJI
 • Umożliwienie dzieciom spontanicznej aktywności ruchowej i werbalnej w trakcie zabaw dydaktyczno-wychowawczych
 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich i wypowiadania się na ich temat
 • Zachęcanie do dzielenia się wakacyjnymi wspomnieniami
 • Zapoznanie z wybranymi regionami Polski
 • Wyrażenie przeżyć wakacyjnych w zabawach plastycznych
 • Gromadzenie pamiątek z wakacji – utworzenie kącika wakacyjnego
 1. Moja droga do przedszkola
 • poznawanie i utrwalanie zasad ruchu drogowego,
 • rozpoznawanie pasów, sygnalizacji świetlnej,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania na podstawie jednej cechy – wielkości,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • wyrabianie reakcji na przerwę w muzyce,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • zapoznanie z wybranymi znakami drogowymi,
 1. PRZYSZŁA DO NAS PANI JESIEŃ
 • Pogłębienie wiedzy o zmianach zachodzących w przyrodzie jesienią
 • Wdrażanie do poszanowania przyrody i wrażliwości na jej piękno
 • Zapoznanie z gatunkami drzew rosnących w Polsce i ich owocami
 • Poznanie darów jesieni
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w zakresie możliwości dzieci
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania wg jednej cechy
 • JĘZYK ANGIELSKI
 • Hello – nauka sposobów witania sie w języku angielskim good morning, good bye, hello). Nauka zwrotu: „I’m…. I have … years old”
 • Zabawa do piosenki „Hello – how are you?”
 • Colours – utrwalenie nazw kilku kolorów w języku angielskim (blue, yellow, pink, red, grey, purple, etc)
 • Zabawa do piosenki „One Little finger”, „Baby Shark” oraz „Make a circle”
Tags:

About the author

Nauczyciel w grupie V

PARADA SMOKÓW 2019 – filmik
PARADA SMOKÓW 2019 – filmik

Brak komentarzy

Rekrutacja uzupełniająca
Rekrutacja uzupełniająca

Brak komentarzy

METODA PROJEKTU – ROŚLINY
METODA PROJEKTU – ROŚLINY

Brak komentarzy

UWAGA
UWAGA

Brak komentarzy

PODPISYWANIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY W MIESIĄCU LIPCU – dzieci z innych przedszkoli
PODPISYWANIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY W MIESIĄCU LIPCU – dzieci z innych przedszkoli

Brak komentarzy

METODA PROJEKTU „CHLEB” GR II
METODA PROJEKTU „CHLEB” GR II

Brak komentarzy