INFORMACJE OGóLNE

Plan pracy gr 4

Wrzesień 20th, 2015 Brak komentarzy

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA GRUDZIEŃ 2018

 1. Co robić w zimne dni?
 • Poznanie pracy górników, elementów stroju, tradycji świętowania Barbórki
 • Poznanie właściwości węgla i przedmiotów, przy produkcji których jest potrzebny
 • Dzielenie się radością w trakcie oczekiwania i goszczenia Świętego Mikołaja
 • Zrozumienie, dlaczego ważne jest pomaganie biednym ludziom
 1. Nadeszła Zima
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwrócenie uwagina koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie
 • poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np.: opady śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne
 • poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie.
 1. 3. Coraz bliżej święta
 • Przypomnienie świątecznych zwyczajów i potraw
 • Prezentacja piosenek i układów tanecznych o tematyce świątecznej
 • Doskonalenie umiejętności wykonywania obliczeń w zakresie 10
 • Poznanie substancji rozpuszczalnych i nierozpuszczalnych w wodzie
 1. Święta tuż, tuż
 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, np. związanych ze świętami Bożego Narodzenia,
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości.
 • Wspominanie chwil spędzonych z rodziną

Język angielski:

Poznanie piosenki „I’m a littlesnowman”

Poznanie sportów zimowych

Oczekiwanie na Świętego Mikołaja z piosenką „Santa Claus is coming to town”

Składanie życzeń przy pomocy piosenki „We wish you a merryChristmas”

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA LISTOPAD 2018

 1. Zimna deszczowa jesień
 • Rozwijanie mowy;
 • Poznawanie zjawisk atmosferycznych towarzyszących nam podczas jesiennych spacerów;
 • Rozwijanie umiejętności liczenia;
 • Rozwijanie sprawności manualnej;
 • Umuzykalnienie dzieci.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej w czasie zabaw ruchowych, spacerów
 1. Urządzenia elektryczne
 • Naśladuje odgłosy wybranych urządzeń elektrycznych.
 • Wymienia nazwy czynności wykonywanych przez urządzenia elektryczne.
 • Rozwiązuje zagadki na temat urządzeń elektrycznych.
 • Bawi się przy zabawach umuzykalniających.
 • Reaguje odpowiednim ruchem na dźwięki – ciche i głośne.

3.A deszcz pada i pada

 • Dziecko rozpoznaje i nazywa typowe dla późnej jesieni zjawiska atmosferyczne. Zna znaczenie pojęcia słota, mżawka, kapuśniaczek, wiatr
 • Określa położenie parasola względem krzesełka posługując się pojęciami na, pod, obok, między, za, przed.
 • Usprawnia narządy mowy poprzez naśladowanie odgłosów deszczu i wiatru.
 • Rozwijanie umiejętności rozróżniania figur geometrycznych
 1. Zdrowie naszym skarbem
 • Opisuje pożądane zachowanie w trakcie wystąpienia zagrożenia
 • Wymienia sposoby dbania o własne zdrowie
 • Charakteryzuje zawody związane z pielęgnowaniem zdrowia
 • Wie, dlaczego powinno dbać o zęby.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA WRZESIEŃ 2018

 1. Witamy w przedszkolu
 • Współtworzenie pozytywnych relacji w grupie,
 • Zapoznanie się z nową salą w przedszkolu,
 • Rozpoznawanie swoich znaczków w szatni
 • Udział w zabawach integracyjnych.

 

 1. Przedszkole – drugi dom
 • Rozwijanie relacji między dziećmi opartych na wzajemnej akceptacji
 • Przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad
 • Współdziałanie podczas wspólnych zabaw, gier i tańców
 • Rozwijanie umiejętności dłuższej koncentracji  uwagi

 

 1. 3. Moja droga do przedszkola
 • Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego
 • Poznawanie zasad bezpieczeństwa na drodze
 • Poznawanie pojazdów i ich charakterystycznych cech
 • Zachęcanie do przyglądania się otoczeniu pod czas drogi do przedszkola
 • Ćwiczenia w przeliczaniu, klasyfikowaniu, segregowaniu

 

 1. Jesień w lesie
 • Poznawanie nazw drzew w najbliższym otoczeniu
 • Rozpoznawanie drzew po ich owocach i liściach
 • Poznawanie zwierząt występujących w lesie
 • Doskonalenie narządów mowy, prawidłowego artykułowania głosek, konstruowania zdań

 

Język angielski:

 • Hello – goodbye
 • potrafi przywitać się oraz pożegnać w języku angielskim;
 • rozumie treść piosenek na rozpoczęcie i zakończenie zajęć;
 • reaguje na proste polecenia nauczyciela wydawane w języku angielskim.
 • My toys
 • potrafi ze zrozumieniem zaśpiewać piosenki na rozpoczęcie i zakończenie zajęć;
 • pamięta nazwy zabawek (doll, car, teddy) oraz emocji/stanów (sad,happy);
 • rozumie proste polecenia i na nie reaguje.
 • Mess makes me sad
 • pamięta wprowadzone na wcześniejszych zajęciach

wyrazy i wyrażenia;

 • słucha historyjki i rozumie jej treść z kontekstu;
 • odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanej historyjki.
 • Stop and go!
 • wyraża ruchem rozumienie prostych poleceń;
 • reaguje na sygnał przekazany w języku angielskim;

• integruje się z grupą przy pomocy zabaw ruchowych.

Tags:

About the author

Nauczyciel w grupie V

PARADA SMOKÓW 2019 – filmik
PARADA SMOKÓW 2019 – filmik

Brak komentarzy

Rekrutacja uzupełniająca
Rekrutacja uzupełniająca

Brak komentarzy

METODA PROJEKTU – ROŚLINY
METODA PROJEKTU – ROŚLINY

Brak komentarzy

DNI ADAPTACYJNE
DNI ADAPTACYJNE

Brak komentarzy

UWAGA
UWAGA

Brak komentarzy

PODPISYWANIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY W MIESIĄCU LIPCU – dzieci z innych przedszkoli
PODPISYWANIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY W MIESIĄCU LIPCU – dzieci z innych przedszkoli

Brak komentarzy