GRUPA 4

Wrzesień 5th, 2014 Brak komentarzy
KOMPETENCJE DZIECKAINFORMACJEZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE

Kompetencje dziecka w wieku 3 i 4 lat

Dziecko w wieku 3 lat, rozpoczynające uczęszczanie do przedszkola: (ogólne zasady, którym odpowiada przeciętny 3-latek)

 • Używa zwrotów grzecznościowych.
 • Pomaga w porządkowaniu zabawek.
 • Określa jednoznaczne postawy: dobry, zły.
 • Posługuje się umiarkowanym głosem.
 • Samodzielnie korzysta z toalety.
 • Kulturalnie spożywa posiłki.
 • Samodzielnie ubiera się i rozbiera.
 • Odpowiednio reaguje na sygnały.
 • Naśladuje chód zwierząt.
 • Swobodnie biega w grupie.
 • Wchodzi po schodach.
 • Nazywa dary różnych pór roku.
 • Określa zjawiska charakterystyczne pór roku.
 • Rozpoznaje wybrane zwierzęta.
 • Nazywa wybrane rośliny.
 • Nazywa części ciała.
 • Swobodnie prowadzi rozmowę z nauczycielką.
 • Wypowiada się na temat obrazka.
 • Znajduje na ilustracjach określone przedmioty.
 • Recytuje poznany wierszyk.
 • Porównuje dwie takie same zabawki.
 • Dobiera obrazki w pary.
 • Składa obrazek pocięty na trzy elementy.
 • Poprawnie trzyma pędzel i kredkę.
 • Używa określeń: przód – tył, góra – dół, bok.
 • Rozumie określenia: na – pod, wysoko – nisko, za, obok.
 • Stosuje określenia: duży, mały, gruby, cienki, krótki, długi.
 • Klasyfikuje zabawki ze względu na kolor i wielkość.
 • Porównuje liczebność zbiorów i stosuje określenia: dużo, mało, tyle samo.
 • Posługuje się liczebnikami: jeden, dwa.
 • Ocenia pojemność: mało, dużo.
 • Określa czas: długo, krótko.
 • Dostrzega różnice między zabawkami.
 • Określa dźwięk: cicho – głośno.
 • Różnicuje wrażenia dotykowe: ciepły – zimny.
 • Stosuje określenia: porządek, bałagan.
 • Odróżnia głosy: męski, żeński.
 • Rozróżnia dźwięki pojazdów.
 • Rozróżnia dźwięki instrumentów muzycznych: pianino, bębenek.
 • Śpiewa prostą piosenkę.
 • Nazywa urządzenia elektryczne: odkurzacz, robot kuchenny, pralka, żelazko.
 • Wznosi proste budowle z klocków.
 • Wie, gdzie dzieci mogą się bawić, a gdzie nie.
 • Przestrzega zasady obowiązujące w przedszkolu.

Jednym z elementów wspierania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym jest ocena jego gotowości szkolnej. Nabiera to szczególnego znaczenia w sytuacji obniżenia wieku rozpoczęcia edukacji szkolnej. Dziecko 4 letnie:

 • Używa zwrotów grzecznościowych.
 • Pomaga w porządkowaniu zabawek.
 • Rozumie potrzeby innych dzieci.
 • Uznaje prawa innych dzieci w zabawie i uprzejmie zachowuje się w stosunku do kolegów.
 • Rozumie znaczenie koleżeństwa, dobroci.
 • Jest opiekuńczy w stosunku do innych dzieci.
 • Rozpoznaje dobre uczynki.
 • Przestrzega umów panujących w grupie.
 • Rozpoznaje godło i barwy narodowe.
 • Wie, jak nazywa się nasze miasto.
 • Sygnalizuje swoje oddalenie od grupy.
 • Zna swoje imię i nazwisko.
 • Stosuje zasadę mówienia umiarkowanym głosem.
 • Rozumie konieczność dbania o swoje zdrowie.
 • Samodzielnie ubiera się i rozbiera.
 • Dba o czystość osobistą.
 • Kulturalnie spożywa posiłki.
 • Prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne.
 • Potrafi stać na jednej nodze.
 • Czworakuje w przód, w tył.
 • Rzuca do celu.
 • Przeskakuje przez narysowane linie, szarfy.
 • Rozpoznaje zwierzęta i ptaki.
 • Zna nazwy pór roku.
 • Zna nazwy kwiatów spotykanych w otoczeniu.
 • Określa zjawiska charakterystyczne dla pór roku.
 • Rozpoznaje i nazywa wybrane zwierzęta.
 • Nazywa drzewa w najbliższym otoczeniu.
 • Swobodnie porozumiewa się z dziećmi.
 • Swobodnie prowadzi rozmowę z nauczycielką.
 • Opowiada obrazek w sposób szczegółowy.
 • Słucha wypowiedzi kolegów, koleżanek.
 • Posiada bogaty słownik bierny i czynny.
 • Wypowiada się pełnymi zdaniami.
 • Kontroluje swoje wypowiedzi.
 • Prowadzi rozmowy z użyciem poprawnych form gramatycznych.
 • Dokonuje złożonych operacji myślowych: porównuje, wyodrębnia, klasyfikuje, dokonuje analizy i syntezy.
 • Dba o kulturę słowa.
 • Dokonuje autoprezentacji.
 • Rozwiązuje zagadki.
 • Składa obrazek złożony z części.
 • Rozpoznaje odgłosy: zwierząt, pojazdów, dochodzące z otoczenia.
 • Tworzy rymy.
 • Dobiera w pary słyszane wyrazy: półka – bułka, paczka – kaczka, teczka -beczka, rak – mak, pasek – piasek…
 • Sprawnie reaguje na mechaniczne sygnały dźwiękowe w zabawach ruchowych.
 • Z zainteresowanie słucha utworów literackich.
 • Dzieli wybrane wyrazy na sylaby.
 • Rysuje po śladzie.
 • Prawidłowo trzyma narzędzie piszące.
 • Posługuje się określeniami dotyczącymi kierunków i położenia przedmiotów w przestrzeni: przed siebie – za siebie… , daleko – blisko, wyżej – niżej…
 • Wyodrębnia w najbliższym otoczeniu figury geometryczne.
 • Określa wielkość, długość, szerokość przedmiotów.
 • Klasyfikuje przedmioty według: przeznaczenia, wielkości, koloru, długości, grubości, ciężaru.
 • Posługuje się liczebnikami głównymi.
 • Ocenia pojemność naczyń.
 • Określa czas trwania czynności.
 • Zauważa zmiany o charakterze estetycznym w wyglądzie osób, w pomieszczeniach.
 • Zna tańce i piosenki ludowe i narodowe.
 • Zna zwyczaje i obrzędy świąteczne.
 • Swobodnie posługuje się narzędziem malarskim.
 • Samodzielnie wykonuje prace plastyczne.
 • Wyodrębnia różnice między dźwiękami: głośno – cicho, wysoko – nisko, smutno – radośnie.
 • Rozpoznaje piosenkę po nuconej melodii.
 • Rozpoznaje proste instrumenty muzyczne.
 • Śpiewa piosenki poznane w przedszkolu.
 • Tańczy prosty taniec poznany w przedszkolu.
 • Nazywa zawody ludzi z najbliższego otoczenia.
 • Podejmuje działania konstrukcyjne.
 • Zna podstawowe zasady poruszania się po drogach.
 • Rozumie znaczenie sygnalizatora świetlnego.
 • Rozpoznaje miejsca przeznaczone dla pieszych.

Grupa 4 zdjęcie

GRUPA IV „SŁONECZKA”

Wyprawka dla dziecka

1 września wszystkie dzieci przynoszą ze sobą:
– pantofelki
– zapasowe ubranko (majtusie, skarpetki, podkoszulek, spodenki)

Plan pracy gr 4

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA GRUDZIEŃ 2018

 1. Co robić w zimne dni?
 • Poznanie pracy górników, elementów stroju, tradycji świętowania Barbórki
 • Poznanie właściwości węgla i przedmiotów, przy produkcji których jest potrzebny
 • Dzielenie się radością w trakcie oczekiwania i goszczenia Świętego Mikołaja
 • Zrozumienie, dlaczego ważne jest pomaganie biednym ludziom
 1. Nadeszła Zima
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwrócenie uwagina koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie
 • poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np.: opady śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne
 • poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie.
 1. 3. Coraz bliżej święta
 • Przypomnienie świątecznych zwyczajów i potraw
 • Prezentacja piosenek i układów tanecznych o tematyce świątecznej
 • Doskonalenie umiejętności wykonywania obliczeń w zakresie 10
 • Poznanie substancji rozpuszczalnych i nierozpuszczalnych w wodzie
 1. Święta tuż, tuż
 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, np. związanych ze świętami Bożego Narodzenia,
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości.
 • Wspominanie chwil spędzonych z rodziną

Język angielski:

Poznanie piosenki „I’m a littlesnowman”

Poznanie sportów zimowych

Oczekiwanie na Świętego Mikołaja z piosenką „Santa Claus is coming to town”

Składanie życzeń przy pomocy piosenki „We wish you a merryChristmas”

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA LISTOPAD 2018

 1. Zimna deszczowa jesień
 • Rozwijanie mowy;
 • Poznawanie zjawisk atmosferycznych towarzyszących nam podczas jesiennych spacerów;
 • Rozwijanie umiejętności liczenia;
 • Rozwijanie sprawności manualnej;
 • Umuzykalnienie dzieci.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej w czasie zabaw ruchowych, spacerów
 1. Urządzenia elektryczne
 • Naśladuje odgłosy wybranych urządzeń elektrycznych.
 • Wymienia nazwy czynności wykonywanych przez urządzenia elektryczne.
 • Rozwiązuje zagadki na temat urządzeń elektrycznych.
 • Bawi się przy zabawach umuzykalniających.
 • Reaguje odpowiednim ruchem na dźwięki – ciche i głośne.

3.A deszcz pada i pada

 • Dziecko rozpoznaje i nazywa typowe dla późnej jesieni zjawiska atmosferyczne. Zna znaczenie pojęcia słota, mżawka, kapuśniaczek, wiatr
 • Określa położenie parasola względem krzesełka posługując się pojęciami na, pod, obok, między, za, przed.
 • Usprawnia narządy mowy poprzez naśladowanie odgłosów deszczu i wiatru.
 • Rozwijanie umiejętności rozróżniania figur geometrycznych
 1. Zdrowie naszym skarbem
 • Opisuje pożądane zachowanie w trakcie wystąpienia zagrożenia
 • Wymienia sposoby dbania o własne zdrowie
 • Charakteryzuje zawody związane z pielęgnowaniem zdrowia
 • Wie, dlaczego powinno dbać o zęby.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA WRZESIEŃ 2018

 1. Witamy w przedszkolu
 • Współtworzenie pozytywnych relacji w grupie,
 • Zapoznanie się z nową salą w przedszkolu,
 • Rozpoznawanie swoich znaczków w szatni
 • Udział w zabawach integracyjnych.

 

 1. Przedszkole – drugi dom
 • Rozwijanie relacji między dziećmi opartych na wzajemnej akceptacji
 • Przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad
 • Współdziałanie podczas wspólnych zabaw, gier i tańców
 • Rozwijanie umiejętności dłuższej koncentracji  uwagi

 

 1. 3. Moja droga do przedszkola
 • Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego
 • Poznawanie zasad bezpieczeństwa na drodze
 • Poznawanie pojazdów i ich charakterystycznych cech
 • Zachęcanie do przyglądania się otoczeniu pod czas drogi do przedszkola
 • Ćwiczenia w przeliczaniu, klasyfikowaniu, segregowaniu

 

 1. Jesień w lesie
 • Poznawanie nazw drzew w najbliższym otoczeniu
 • Rozpoznawanie drzew po ich owocach i liściach
 • Poznawanie zwierząt występujących w lesie
 • Doskonalenie narządów mowy, prawidłowego artykułowania głosek, konstruowania zdań

 

Język angielski:

 • Hello – goodbye
 • potrafi przywitać się oraz pożegnać w języku angielskim;
 • rozumie treść piosenek na rozpoczęcie i zakończenie zajęć;
 • reaguje na proste polecenia nauczyciela wydawane w języku angielskim.
 • My toys
 • potrafi ze zrozumieniem zaśpiewać piosenki na rozpoczęcie i zakończenie zajęć;
 • pamięta nazwy zabawek (doll, car, teddy) oraz emocji/stanów (sad,happy);
 • rozumie proste polecenia i na nie reaguje.
 • Mess makes me sad
 • pamięta wprowadzone na wcześniejszych zajęciach

wyrazy i wyrażenia;

 • słucha historyjki i rozumie jej treść z kontekstu;
 • odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanej historyjki.
 • Stop and go!
 • wyraża ruchem rozumienie prostych poleceń;
 • reaguje na sygnał przekazany w języku angielskim;

• integruje się z grupą przy pomocy zabaw ruchowych.

About the author

Nauczyciel w grupie V