GRUPA 3

Wrzesień 5th, 2014 Brak komentarzy
KOMPETENCJE DZIECKAINFORMACJEZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE

Kompetencje dziecka w wieku 3 i 4 lat

Dziecko w wieku 3 lat, rozpoczynające uczęszczanie do przedszkola: (ogólne zasady, którym odpowiada przeciętny 3-latek)

 • Używa zwrotów grzecznościowych.
 • Pomaga w porządkowaniu zabawek.
 • Określa jednoznaczne postawy: dobry, zły.
 • Posługuje się umiarkowanym głosem.
 • Samodzielnie korzysta z toalety.
 • Kulturalnie spożywa posiłki.
 • Samodzielnie ubiera się i rozbiera.
 • Odpowiednio reaguje na sygnały.
 • Naśladuje chód zwierząt.
 • Swobodnie biega w grupie.
 • Wchodzi po schodach.
 • Nazywa dary różnych pór roku.
 • Określa zjawiska charakterystyczne pór roku.
 • Rozpoznaje wybrane zwierzęta.
 • Nazywa wybrane rośliny.
 • Nazywa części ciała.
 • Swobodnie prowadzi rozmowę z nauczycielką.
 • Wypowiada się na temat obrazka.
 • Znajduje na ilustracjach określone przedmioty.
 • Recytuje poznany wierszyk.
 • Porównuje dwie takie same zabawki.
 • Dobiera obrazki w pary.
 • Składa obrazek pocięty na trzy elementy.
 • Poprawnie trzyma pędzel i kredkę.
 • Używa określeń: przód – tył, góra – dół, bok.
 • Rozumie określenia: na – pod, wysoko – nisko, za, obok.
 • Stosuje określenia: duży, mały, gruby, cienki, krótki, długi.
 • Klasyfikuje zabawki ze względu na kolor i wielkość.
 • Porównuje liczebność zbiorów i stosuje określenia: dużo, mało, tyle samo.
 • Posługuje się liczebnikami: jeden, dwa.
 • Ocenia pojemność: mało, dużo.
 • Określa czas: długo, krótko.
 • Dostrzega różnice między zabawkami.
 • Określa dźwięk: cicho – głośno.
 • Różnicuje wrażenia dotykowe: ciepły – zimny.
 • Stosuje określenia: porządek, bałagan.
 • Odróżnia głosy: męski, żeński.
 • Rozróżnia dźwięki pojazdów.
 • Rozróżnia dźwięki instrumentów muzycznych: pianino, bębenek.
 • Śpiewa prostą piosenkę.
 • Nazywa urządzenia elektryczne: odkurzacz, robot kuchenny, pralka, żelazko.
 • Wznosi proste budowle z klocków.
 • Wie, gdzie dzieci mogą się bawić, a gdzie nie.
 • Przestrzega zasady obowiązujące w przedszkolu.

Jednym z elementów wspierania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym jest ocena jego gotowości szkolnej. Nabiera to szczególnego znaczenia w sytuacji obniżenia wieku rozpoczęcia edukacji szkolnej. Dziecko 4 letnie:

 • Używa zwrotów grzecznościowych.
 • Pomaga w porządkowaniu zabawek.
 • Rozumie potrzeby innych dzieci.
 • Uznaje prawa innych dzieci w zabawie i uprzejmie zachowuje się w stosunku do kolegów.
 • Rozumie znaczenie koleżeństwa, dobroci.
 • Jest opiekuńczy w stosunku do innych dzieci.
 • Rozpoznaje dobre uczynki.
 • Przestrzega umów panujących w grupie.
 • Rozpoznaje godło i barwy narodowe.
 • Wie, jak nazywa się nasze miasto.
 • Sygnalizuje swoje oddalenie od grupy.
 • Zna swoje imię i nazwisko.
 • Stosuje zasadę mówienia umiarkowanym głosem.
 • Rozumie konieczność dbania o swoje zdrowie.
 • Samodzielnie ubiera się i rozbiera.
 • Dba o czystość osobistą.
 • Kulturalnie spożywa posiłki.
 • Prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne.
 • Potrafi stać na jednej nodze.
 • Czworakuje w przód, w tył.
 • Rzuca do celu.
 • Przeskakuje przez narysowane linie, szarfy.
 • Rozpoznaje zwierzęta i ptaki.
 • Zna nazwy pór roku.
 • Zna nazwy kwiatów spotykanych w otoczeniu.
 • Określa zjawiska charakterystyczne dla pór roku.
 • Rozpoznaje i nazywa wybrane zwierzęta.
 • Nazywa drzewa w najbliższym otoczeniu.
 • Swobodnie porozumiewa się z dziećmi.
 • Swobodnie prowadzi rozmowę z nauczycielką.
 • Opowiada obrazek w sposób szczegółowy.
 • Słucha wypowiedzi kolegów, koleżanek.
 • Posiada bogaty słownik bierny i czynny.
 • Wypowiada się pełnymi zdaniami.
 • Kontroluje swoje wypowiedzi.
 • Prowadzi rozmowy z użyciem poprawnych form gramatycznych.
 • Dokonuje złożonych operacji myślowych: porównuje, wyodrębnia, klasyfikuje, dokonuje analizy i syntezy.
 • Dba o kulturę słowa.
 • Dokonuje autoprezentacji.
 • Rozwiązuje zagadki.
 • Składa obrazek złożony z części.
 • Rozpoznaje odgłosy: zwierząt, pojazdów, dochodzące z otoczenia.
 • Tworzy rymy.
 • Dobiera w pary słyszane wyrazy: półka – bułka, paczka – kaczka, teczka -beczka, rak – mak, pasek – piasek…
 • Sprawnie reaguje na mechaniczne sygnały dźwiękowe w zabawach ruchowych.
 • Z zainteresowanie słucha utworów literackich.
 • Dzieli wybrane wyrazy na sylaby.
 • Rysuje po śladzie.
 • Prawidłowo trzyma narzędzie piszące.
 • Posługuje się określeniami dotyczącymi kierunków i położenia przedmiotów w przestrzeni: przed siebie – za siebie… , daleko – blisko, wyżej – niżej…
 • Wyodrębnia w najbliższym otoczeniu figury geometryczne.
 • Określa wielkość, długość, szerokość przedmiotów.
 • Klasyfikuje przedmioty według: przeznaczenia, wielkości, koloru, długości, grubości, ciężaru.
 • Posługuje się liczebnikami głównymi.
 • Ocenia pojemność naczyń.
 • Określa czas trwania czynności.
 • Zauważa zmiany o charakterze estetycznym w wyglądzie osób, w pomieszczeniach.
 • Zna tańce i piosenki ludowe i narodowe.
 • Zna zwyczaje i obrzędy świąteczne.
 • Swobodnie posługuje się narzędziem malarskim.
 • Samodzielnie wykonuje prace plastyczne.
 • Wyodrębnia różnice między dźwiękami: głośno – cicho, wysoko – nisko, smutno – radośnie.
 • Rozpoznaje piosenkę po nuconej melodii.
 • Rozpoznaje proste instrumenty muzyczne.
 • Śpiewa piosenki poznane w przedszkolu.
 • Tańczy prosty taniec poznany w przedszkolu.
 • Nazywa zawody ludzi z najbliższego otoczenia.
 • Podejmuje działania konstrukcyjne.
 • Zna podstawowe zasady poruszania się po drogach.
 • Rozumie znaczenie sygnalizatora świetlnego.
 • Rozpoznaje miejsca przeznaczone dla pieszych.

Grupa 3 zdjęcie

Wyprawka dla dziecka

1 września wszystkie dzieci przynoszą ze sobą:
– pantofelki
– zapasowe ubranko (majtusie, skarpetki, podkoszulek, spodenki)

Plan pracy gr 3

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA LISTOPAD 2018

 1. Urządzenia elektryczne
 • Poznawanie urządzeń gospodarstwa domowego
 • Dostrzeganie roli urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom
 • Poznawanie zasad działania wybranych urządzeń,zasad bezpiecznego korzystania z nich.

 

2.Pod jesiennym parasolem.

 • Bogacenie zakresu wiadomości dzieci dotyczącego zjawisk atmosferycznych, które występują jesienią.
 • Doskonalenie umiejętności dbania o własne zdrowie.
 • Porównywanie liczebności zbiorów przez przeliczanie.
 • Twórcze zabawy plastyczne,rozwijanie umiejętności manualnych,prawidłowego

posługiwania się kredką i pędzlem.

 1. Dbamy o zdrowie
 • Zwrócenie uwagi na spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału (ograniczenie spożycia słodyczy, chipsów), picie kompotów, zdrowych soków (ograniczanie picia napojów słodzonych i gazowanych)
 • Przezwyciężenie niechęci do nieznanych potraw
 • Systematyczne kontrolowanie stanu uzębienia; przezwyciężanie obaw przed wizytą u stomatologa
 1. Co robimy w jesienną szarugę?
 • Oglądanie jesiennych krajobrazów i rozpoznawanie charakterystycznych ich cech.
 • Zabawy plastyczno – muzyczne.
 • Słuchanie nowinek przyrodniczych z czasopism i książek dla dzieci.
 • Rozpoznajemy i nazywamy barwy późnej jesieni.
MIESIĄC TEMAT MIESIĄCA NR TEMAT TYGODNIA ZAKRES MATERIAŁU
LISTOPAD AUTUMN 1. COLOURS #1

 

Nazwy kolorów (red, green, yellow)
2. COLOURS #2 Nazwy kolorów (blue, purple, pink)
3. AUTUMN AROUND US Słówka związane z jesienią (a leaf, a squirrel, anacorn, a pumpkin)
4. WEATHER

 

Pogoda (rainy, cloudy, sunny, snowy)

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA PAŹDZIERNIK 2018

     Zwyczaje  ptaków jesienią.
Obserwowanie ptaków w okresie jesieni podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym i na spacerach w najbliższe otoczenie przyrodnicze.
Poznajemy ptaki,które odlatują do Afryki.
Bawimy się tworzywem przyrodniczym,łączymy różnorodne materiały z plasteliną komponując jedną całość.
      Nasze rodziny.
Nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny np.mama,tata,brat, siostra,ciocia,babcia,dziadek,wujek.
Opisywanie wyglądu rodziców,dostrzeganie ich charakterystycznych cech :
(wygląd.charakter).
Podawanie informacji,jak mają na imię mama,tata.
      Jesienne zbiory w ogrodzie – robimy surówkę. 
Zapoznajemy się z charakterystycznymi zmianami zachodzącymi w przyrodzie.Przynosimy do kącika przyrody ”Dary Jesieni” z ogrodu.
Dowiadujemy się o wartościach odżywczych” Darów Jesieni”.Komponujemy jesienną owocową sałatkę i spożywamy ją w przedszkolu.
Oceniamy walory smakowe i zdrowotne warzyw i owoców.
Komponujemy różnorodne  twórcze postacie z owoców i warzyw.
     Mam  dużo  przyjaciół  wśród  zwierząt.
Poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu.
Nazywanie dorosłych i młodych zwierząt.
Naśladowanie sposobów poruszania się zwierząt hodowanych w domu,ich odgłosów.
Poznawanie ras psów,które pomagają człowiekowi.
Dowiedzenie się co lubią jeść zwierzęta domowe.
Dobieranie parami zwierząt i ich pokarmu.
      Polska moja ojczyzna.
Nabywamy świadomości narodowej oraz wzbudzanie uczuć patriotycznych.
Rozbudzanie zainteresowania historią i tradycjami swojego miasta i kraju.
Poznawanie symboli narodowych:godła,flagi i rozwijanie szacunku dla nich.
Osłuchanie z tradycyjnymi melodiami krakowskimi oraz hymnem państwowym RP.
Wykonanie  z papieru  chorągiewki,kotylionu.
    J.angielski :poznawanie nazw zwierząt domowych (a dog,a cat,a fish,a mouse,a bird ),
    poznanie nazw członków rodziny (mummy,daddy,sister,brother ).

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA WRZESIEŃ 2018

 1. Nasza grupa
 • Poznawanie nowych kolegów i koleżanek z grupy, podawanie swojego imienia i nazwiska
 • Zapoznanie z salą – znajdującymi się tam kącikami, sposobem korzystania z nich.
 • Przypomnienie zasad korzystania z zabawek w ogrodzie przedszkolnym
 • Ćwiczenia w rozpoznawanie swoich znaczków w szatni
 • Udział w zabawach integracyjnych.

 

 1. Jestem przedszkolakiem
 • Utrwalanie znajomości swoich znaczków rozpoznawczych
 • Określanie swoich ulubionychzabaw, zajęć.
 • Rozmowy o wakacjach.
 • Nazywanie, wskazywanie części ciała, ćwiczenia narządów mowy.
 • Przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.

 

 1. 3. Uliczne sygnały
 • Poznawanie wybranych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego
 • Poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych
 • Zaznajamianie z zasadami ruchu drogowego, z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury.
 • Ćwiczenia w przeliczaniu, klasyfikowaniu, segregowaniu

 

 1. Jesienne spotkania w parku i w lesie
 • Oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich; wyjaśnienie zjawiska usychania liści
 • Zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody;
 • Oglądanie przyniesionych przez dzieci: kasztanów, żołędzi, kiści jarzębiny, orzechów laskowych
 • Pokazywanie na wybranych przykładach jak zwierzęta przygotowują się do zimy

 

 1. angielski: poznawanie zwrotów na powitanie i pożegnanie, poznanie nazw części ciała, określanie nastroju.

About the author

Nauczyciel w grupie V