Samorządowe Przedszkole nr 77 w Krakowie

Styczeń 30th, 2015 Brak komentarzy

DSC00759Samorządowe Przedszkole
w Krakowie przy ul. Jadwigi z Łobzowa
rozpoczęło swoją dydaktyczno-wychowawczą działalność 1 maja 1961 roku.

Wieloletnie doświadczenie pozwoliło stworzyć nowoczesną placówkę oświatową, spełniającą wysokie standardy dotyczące warunków lokalowych, wyposażenia sal dydaktycznych w pomoce, zabawki i urządzenia, w której dzieci chętnie spędzają czas przy zabawie i nauce.

Każda sala zaopatrzona jest w bogaty i różnorodny zestaw nowoczesnych zabawek, gier, przyborów, pomocy dydaktycznych dostosowanych do wieku dzieci z poszczególnych grup.

Przedszkole posiada:

 • sale dydaktyczne wyposażone w sprzęt sportowy, pomoce do zajęć ruchowych oraz gimnastyki korekcyjnej, aerobiku, lekcji tańca towarzyskiego czy nauki języka angielskiego
 • piękny, duży ogród wyposażony w atrakcyjne urządzenia do zabawy

Przedszkole otoczone jest dużym ogrodem, który wyposażony jest w bezpieczny, ekologiczny sprzęt do zabaw.
Personel z wyższym wykształceniem pedagogicznym zapewnia dzieciom opiekę od 6.30 do 17.30.
Personel przedszkola to wysoko wykwalifikowana kadra, mająca odpowiednie wykształcenie oraz podejście do dzieci.

Głównym celem działalności nauczycieli jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym oraz tworzenie radosnej atmosfery do nauki i zabawy.

NASZA KADRA

Dyrektor przedszkola: mgr Bożena Białas
Nauczyciel grupy I: mgr Anna Szlachta, Agata Woińska
Pomoc wychowawcza grupy I: Agnieszka Fielek
Nauczyciele grupy II: mgr Edyta Furman, mgr Edyta Kwiecień
Nauczyciele grupy III: mgr Anna Mielińska, mgr Krystyna Hałuszczak
Nauczyciele grupy IV : mgr Małgorzata Kołacz, mgr Teresa Klucznik – Hajto
Nauczyciele grupy V: mgr Renata Stawowiak, mgr Kinga Madeja
Nauczyciele grupy VI: mgr Agnieszka Wrońska


GŁÓWNE CELE NASZYCH DZIAŁAŃ:

 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach;
 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych dzieciom w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji;
 • rozwijanie umiejętności społecznych niezbędnych do budowania poprawnych relacji z dziećmi i dorosłymi;
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej, zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i grach sportowych;
 • troska o zdrowie i sprawność fizyczną dzieci, zachęcanie ich do udziału w zabawach i grach sportowych;
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 • wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych oraz rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne, sztuki plastyczne;
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także wzbogacanie wiadomości i rozwijanie umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Organizujemy zajęcia otwarte dla Rodziców, dzięki którym Rodzic ma okazję zobaczyć swoją pociechę w czasie nauki i zabawy na tle grupy rówieśniczej.
Kilka razy w roku dzieci biorą udział w wycieczkach plenerowych – Kopalnia soli w Bochni, w Wieliczce, do fabryki cukierków, gospodarstw agroturystycznych; Czasław, Rogate Ranczo, do Jerzmanowic, Jaskini  Nietoperza, Jaskini Wierzchowskiej, starsze grupy do podziemi Rynku w Krakowie.

Aktywnie uczestniczymy w różnego rodzaju akcjach charytatywnych. Naszą szczególną troską otaczamy bezpańskie psy i koty ze schroniska w Harbutowicach i raz w roku przekazujemy im zebraną karmę w formie Gwiazdki dla ZWIERZAKA. Jesteśmy również otwarci na działalność stowarzyszenia Dobromir i raz w roku umożliwiamy im zorganizowanie w naszym przedszkolu jednej z akcji, bierzemy udział w ogólnopolskiej akcji Góra Grosza. Dzieci biorą udział w lekcjach edukacyjnych w muzeach: Narodowym, Historycznym.

Organizujemy „DNI OTWARTE” w ramach programu adaptacyjnego przedszkola dla rodziców dzieci 3-letnich.

Zgodnie z najnowszą podstawą programową w każdej grupie odbywają się zajęcia z języka angielskiego prowadzone przez nauczycielki poszczególnych grup.

Organizujemy na terenie przedszkola lekcje poglądowe z zakresu muzyki poważnej, doświadczeń chemicznych i fizycznych.

Dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania na Kółku Plastycznym „Mali Artyści” oraz Kółku Teatralnym.

W naszym przedszkolu obchodzimy święta okazjonalne (Dzień Mamy i Taty, Dzień Babci i Dziadka, Święta Wielkanocne/ Bożego Narodzenia, itp.)  i inne (np. Dzień Lasu, Dzień Uśmiechu, Dzień Wody, Dzień Słońca, itp.).

Organizujemy również warsztaty dla Dzieci i Rodziców: np. Warsztaty Wielkanocne czy Bożonarodzeniowe.

Już od kilku lat bierzemy udział w ogólnopolskim programie „Mamo, Tato – wolę wodę”. Promujemy zdrowy i bezpieczny styl życia, prawidłowe postawy społeczne.

Współpracujemy  ze Stowarzyszeniem Rozwoju i Integracji Młodzieży STRIM, które jest jedną z największych organizacji w Polsce zajmujących się wolontariatem europejskim EVS (każdego roku koordynuje w Krakowie działalność organizacji goszczących ponad 20 zagranicznych wolontariuszy) – szczegóły o naszych Wolontariuszach w zakładce – EVS Wolontariat Europejski – na naszej stronie internetowej.


 Współpracujemy z instytucjami oświatowymi:

Domami Kultury,
Samorządowymi Przedszkolami,
Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie,
Publiczną Biblioteką na ul. Królewskiej,
Szkołami Podstawowymi nr 93, 12 oraz 5.

About the author

Nauczyciel w grupie V